Tuesday, March 17, 2009

LESE MAJESTY: UNDANG2 UNTUK PENDERHAKA?


1. Adakah negara kita memerlukan satu udang-undang yang dipanggil "lese majesty"?

2. Atau adakah negara kita sudah mempunyai undang-undang ini?

3. Jika masih tidak ada, adakah kita memerlukannya atau udang-undang sedia ada sudah mencukupi untuk melindungi Institusi Raja?

4. Ada desakan oleh pihak yang bertanding dalam sayap Putri UMNO, untuk membawa undang-undang ini ke Malaysia.(Berita Harian). Berhikmahkah desakan ini?

5. Adakah lese majesty akan menjadi seperti kata-kata Melayu "sokong bawa rebah"?.

6. Perlukah negara kita mengikuti model Thailand yang mempunyai undang-undang khusus (lese majesty) untuk menjaga Institusi Raja?

7. Apa baik-buruknya mempunyai "lese majesty"?

8. Lebih penting apakah maksud "lese majesty"?

[ARTIKEL INI AKAN DIPERKEMBANGKAN LAGI. BAGI SAYA MASA 1 HARI LAGI. PALING LAMA 2 ATAU 3 HARI LAGI]

No comments:

Post a Comment