Wednesday, April 15, 2009

HAD KEBEBASAN BERSUARA

1. Kebebasan bersuara dijamin dan dilindungi oleh Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan.

2. Saya faham kebebasan bersuara termasuk kebebasan untuk berkomunikasi dan berhubung secara rahsia dan privasi tanpa diintip dan diganggu.

3. Tetapi hak ini boleh dihadkan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Palimen (Artikel 10 (2) Perlembagaan Persekutuan).

4. Antara contoh Akta yang menyekat kebebasan bersuara secara rahsia dan privasi adalah Seksyen 43 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

5. Akta ini memberi hak kepada Pendakwa Raya atau seorang pegawai Suruhanjaya (SPRM) 'untuk memintas perhubungan' samada melalui barangan 'pos' atau "apa-apa telekomunikasi".

No comments:

Post a Comment