Saturday, April 11, 2009

Apabila Hakim Jadi Mangsa Sistem Kehakiman...

1. Seperti yang saya katakan dalam posting PEGUAM GANJIL! "abuse of legal process" dan "conspiracy to injure" hanya dilakukan oleh pakar-pakar litigasi dan mereka yang mempunyai "resource" yang besar.

2. Konspirasi dan penyalahgunaan sistem kehakiman ini tidak ditujukan kepada rakyat biasa tetapi juga ditujukan kepada hakim iaitu penjaga sistem keadilan negara.

3. Di dalam kes Probil Sonati Development Sdn. Bhd. v Hodan-R Sdn. Bhd. [2009] 7 MLJ 739 dilaporkan bahawa Hakim Dato' Mohd Hishamuddin mengatakan, secara obiter:-

Para 32: "I must also add that the fact the D5 suit against me was an abuse of legal process of court is also clearly shown by the fact that both the respondent and his client (the plaintiff in the D5 suit) were absent when the attorney general's application to strike out the plaintiff's action pursuant to O 18 r 19 of the Rules of the High Court 1980 was heard before Ramli Ali J on 13 March 2007."

4. Hakim itu membuat pemerhatian bahawa beliau juga menjadi mangsa "abuse of legal process", yang merupakan kesalahan tort. Di mana beliau boleh memohon dari mahkamah untuk pampasan dan gantirugi sebagai plaintif.

5. Siapakah yang berhak mewakilinya? Orang Jabatan Peguam Negara? Atau mana-mana peguam swasta?

6. Saya ada membaca di dalam jurnal undang-undang, Hakim Gopal Sri Ram melantik peguam swasta untuk membuat tuntutan terhadap buku-buku di dalam perpustakaan bekas rakan kongsi beliau semasa beliau menjadi peguam swasta.

7. Di dalam posting Sivakumar v 3 Adun Lompat dan Krisis Perak Implikasi Terhadap Landskap Politik Negara saya ada membicarakan berkenaan pentafsiran Seksyen 24 Goverment Proceeding Act 1956. Saya hujahkan ia adalah elektif sebagai pentafsiran jalan tengah. Jika tidak ia dilihat ultra vires Perlembagaan Persekutuan khususnya Artikel 5.

No comments:

Post a Comment