Friday, April 24, 2009

Kanun Keseksaan: Kod Akhlak Warganegara Malaysia???

1. Lord Macaulay telah memperkenalkan Kanun Keseksaan di India.

2. Ia menggantikan Hudud dan Qisas yang bersumberkan perundangan Islam.

3. Dari acuan Kanun Keseksaan di India, Malaysia telah menyalin akta yang sama untuk mengawal perilaku jenayah warganegaranya.

4. Kanun ini telah membentuk satu kod etika perilaku warganegara Malaysia.

5. Ia seperti kod akhlak warganegara. Apa akhlak yang boleh dan apa akhlak yang tidak boleh.

No comments:

Post a Comment