Thursday, April 16, 2009

TITIK HITAM DALAM SEBUAH NEGARA DEMOKRASI

1. Jika ada yang mengatakan bahawa demokrasi adalah ibarat sehelai kain putih. Di atas kain putih itu ada setitik hitam yang menyebabkan keputihannya tercacat.

2. Saya bersetuju dengan kenyataan di atas.

3. Bayangkan dalam demokrasi kepimpinan negara ditentukan oleh setiap rakyat yang layak mengundi.

4. Jika ada di kalangan setiap rakyat yang layak mengundi itu pincang dari segi pemikirannya, maksud saya rakyat tersebut tidak layak pun untuk menentukan siapakah yang memimpin negara. Tetapi dia mempunyai kuasa undi. Undi dia boleh menentukan kepimpinan negara. Situasi ini sangat tidak sempurna. Situasi inilah setitik hitam dalam sebuah demokrasi.

5. Di dalam Islam sendiri urusan pemilihan pemimpin bukanlah secara demokrasi yang difahami sekarang. Ahli Saqafah Bani Saadah bukanlah telah dipilih oleh semua penduduk jajahan takluk Islam. Melainkan mereka itu mewakili atas kapasiti kaum dan senioriti mereka dalam agama.

6. Kekadang negara Oligarchy (kepimpinan ditentukan oleh sebahagian yang layak) adalah lebih baik dari negara demokrasi. Plato bernah mengulas dalam The Republic bahawa baik buruknya negara Oligarchy.

No comments:

Post a Comment